جستجو :

اهم مذاکرات این جلسه به شرح زیر است: - قرائت گزارش کمیسیون اصل نودم قانون اساسی درخصوص شکایت پذیرفته شدگان آزمون های سراسری دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی از عملکرد سازمان سنجش آموزش کشور در برگزاری آزمون مجدد


اهم مذاکرات این جلسه به شرح زیر است: - تصویب لایحه اصلاح تبصره ۱ بند ب ماده ۵۲ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت


اهم مذاکرات این جلسه به شرح زیر است: - گزارش کمیسیون اصل نودم مجلس شورای اسلامی درخصوص روند پیگیری و تصویب افزایش ظرفیت پذیرش رشته های پزشکی - تصویب طرح تمدید زمان تحویل قیر سال ۱۴۰۰


اهم مذاکرات این جلسه به شرح زیر است: - اعلام وصول لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی با قید یک فوریت و تصویب فوریت آن