جستجو :

اهم مذاکرات این جلسه به شرح زیر است: ۱- رسیدگی به گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد سوال محمدرضا پور ابراهیمی نماینده کرمان و راور از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات


اهم مذاکرات این جلسه به شرح زیر است: - قرائت گزارش کمیسیون اصل نودم قانون اساسی درخصوص شکایت پذیرفته شدگان آزمون های سراسری دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی از عملکرد سازمان سنجش آموزش کشور در برگزاری آزمون مجدد


اهم مذاکرات این جلسه به شرح زیر است: - تصویب لایحه اصلاح تبصره ۱ بند ب ماده ۵۲ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت


اهم مذاکرات این جلسه به شرح زیر است: - گزارش کمیسیون اصل نودم مجلس شورای اسلامی درخصوص روند پیگیری و تصویب افزایش ظرفیت پذیرش رشته های پزشکی - تصویب طرح تمدید زمان تحویل قیر سال ۱۴۰۰