جستجو :

این سامانه جهت دسترسی به سامانه ابلاغ الکترونیک ، دسترسی به نوبت دهی ، دسترسی به سامانه گواهی عدم سوء پیشینه ، دسترسی به نظرسنجی ، دسترسی به سامانه اطلاع رسانی پرونده ، امکان دریافت ناتیفیکیشن طراحی گردیده است.


نرم افزار تلفن همراه «جمهور» شامل مجموعه کامل قوانین و مقررات انتخابات برای عموم مردم خصوصاً اساتید، دانشجویان و پژوهشگران حوزه حقوق عمومی قابل استفاده و بهره برداری است.


نرم افزار تلفن همراه «اساسنامه» شامل مجموعه کامل قانون اساسی و نظرات شورای نگهبان است.


این نرم‌افزار که توسط مرکز آمار و فنّاوری اطلاعات قوه قضائیه تهیه و منتشر شده است، دستیابی به قوانین مقررات حقوقی و کیفری را آسان نموده و مسیر پژوهش در متون قانونی را برای قضات، وکلا، دانشجویان حقوق و فقه و نیز محققان فراهم ساخته است.