پرونده اصل دهم قانون اساسی

تعداد دانلود :۷۱
۱۰ تیر ۱۴۰۱ | ۱۷:۳۸
تعداد بازدید: ۷۱

تحلیل مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران؛ تحلیل مبانی اصل دهم قانون اساسی
دانلود فایل
4.061 MB
اصول قانون اساسی در پرتو نظرات شورای نگهبان( بررسی اصل دهم)
دانلود فایل
0.598 MB


از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه ریزی های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.

کلید واژه ها: پرونده اصول قانون اساسی اصل دهم قانون اساسی مدیریت امور حقوقی، قراردادها و رسیدگی به شکایاتنظر شما :