پرونده اصل بیست و چهارم قانون اساسی

تعداد دانلود :۴۶
۳۰ شهریور ۱۴۰۱ | ۱۵:۰۶
تعداد بازدید: ۴۶

شرح مبسوط قانون اساسی؛ شرح اصل بیست و چهارم قانون اساسی
دانلود فایل
1.672 MB
اصول قانون اساسی در پرتو نظرات شورای نگهبان (بررسی اصل بیست و چهارم)
دانلود فایل
0.57 MB


اصل بیست و چهارم: نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می کند.

کلید واژه ها: قانون اساسی پرونده اصول قانون اساسی دانشگاه کاشان مدیریت امور حقوقی، قراردادها و رسیدگی به شکایات اصل بیست و چهارم قانون اساسی اصل ۲۴ قانون اساسینظر شما :