خلاصه مذاکرات جلسه علنی چهارشنبه ۵ بهمن ماه ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی

تعداد دانلود :۵۱
۰۹ بهمن ۱۴۰۱ | ۰۹:۰۵
تعداد بازدید: ۵۱


اهم مذاکرات این جلسه به شرح زیر است: ۱- رسیدگی به گزارش اصلاحی کمیسیون قضایی و حقوقی جهت تامین نظر و رفع ایراد شورای نگهبان در مورد طرح اصلاح موادی از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی - تعزیرات و مجازات های بازدارنده

۲- رسیدگی به گزارش اصلاحی کمیسیون قضایی و حقوقی جهت تامین نظر و رفع ایراد شورای نگهبان در مورد طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

۳- رسیدگی به گزارش اصلاحی کمیسیون اجتماعی جهت تامین نظر و رفع ایراد شورای نگهبان در مورد طرح اصلاح ماده ۵ قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی

۴- انتخاب نمایندگان ناظر در مجامع و شوراها

۵- اعلام وصول یک فقره لایحه (لایحه عضویت ایران در اتحادیه بین المللی انرژی خورشیدی)

۶- اعلام وصول ۶ فقره طرح

- طرح الحاق یک تبصره به ماده ۶۶ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده ۷۰ قانون تشکیلات، وظایف، انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران

- طرح الحاق یک ماده به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، تعزیرات و مجازات های بازدارنده

- طرح اصلاح مواد ۷۶ و ۹۶ قانون تامین اجتماعی

- طرح استفساریه ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی

- طرح الحاق یک تبصره به بند (د) ماده ۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی

- طرح نحوه واردات، تولید و بهره برداری از پرنده های هدایت پذیر با کاربرد غیرنظامی

۷- تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور

کلید واژه ها: قانون مجازات اسلامی قانون تامین اجتماعی قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی پرنده های هدایت پذیر قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و مقررات مرتبط اتحادیه بین المللی انرژی خورشیدی کارگران ساختمانینظر شما :