خلاصه مذاکرات جلسه علنی یکشنبه ۱۶ بهمن ماه ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی

تعداد دانلود :۵۴
۲۳ بهمن ۱۴۰۱ | ۲۳:۴۵
تعداد بازدید: ۵۴


اهم مذاکرات این جلسه به شرح زیر است: - ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی

کلید واژه ها: مجلس شورای اسلامی خلاصه مذاکرات مجلس شورای اسلامی خلاصه مذاکرات ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ سوداگری مالیات سفته بازی مالیات بر سوداگری مالیات بر سفته بازینظر شما :