خلاصه مذاکرات جلسه علنی دوشنبه ۱۷ بهمن ماه ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی

تعداد دانلود :۵۲
۲۳ بهمن ۱۴۰۱ | ۲۳:۴۸
تعداد بازدید: ۵۲


اهم مذاکرات این جلسه به شرح زیر است: - ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی

- گزارش اصلاحی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح نحوه تشکیل و فعالیت تشکلهای صنفی - تخصصی

- ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی

کلید واژه ها: مجلس شورای اسلامی خلاصه مذاکرات مجلس شورای اسلامی خلاصه مذاکرات ۱۴۰۱/۱۱/۱۷ مالیات بر سوداگری سوداگری سفته بازی بخشنامه مالیاتی مالیات بر سفته بازی تشکیل تشکل صنفی تشکل صنفی تخصصی انتخابات مجلس شورای اسلامی قانون انتخابات مجلس شورای اسلامینظر شما :