جستجو :

هیچ نوع مالیات وضع نمی‌شود مگر به موجب ‌قانون‌. موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب ‌قانون مشخص می‌شود.


اهم مذاکرات این جلسه به شرح زیر است: ۱- ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد طرح تشکیل سازمان پدافند غیر عامل


اهم مذاکرات این جلسه (صبح و بعد از ظهر) به شرح زیر است: - ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح دو فوریتی الحاق یک ماده به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت


اهم مذاکرات این جلسه (صبح و بعد از ظهر) به شرح زیر است: ۱- ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح دو فوریتی الحاق یک ماده به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت


اهم مذاکرات این جلسه به شرح زیر است: ۱- ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد لایحه دو فوریتی الحاق یک تبصره به ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۱۴۰۱