جستجو :

اهم مذاکرات این جلسه به شرح زیر است: ۱- رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح دو فوریتی الحاق یک ماده به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ۲- اعلام وصول یک سوال از وزیر علوم، تحقیقات و فناوری


اهم مذاکرات این جلسه به شرح زیر است: ۱- رسیدگی به گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول


اهم مذاکرات این جلسه به شرح زیر است: ۱- گزارش اصلاحی کمیسیون اقتصادی برای تامین نظر شورای نگهبان در مورد لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری نیکاراگوئه


اهم مذاکرات این جلسه به شرح زیر است: ۱- سوال چند تن از نمایندگان از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات


اهم مذاکرات این جلسه به شرح زیر است: ۱- ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح تاسیس سازمان ملی اقامت