جستجو :

اهم مذاکرات این جلسه به شرح زیر است: ۱- رسیدگی به گزارش کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در مورد بررسی عملکرد مهمترین احکام تبصره ها و ردیف های مرتبط با واگذاری دارایی های مالی در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور


اهم مذاکرات این جلسه به شرح زیر است: ۱- رسیدگی به گزارش اصلاحی کمیسیون قضایی و حقوقی برای تامین نظر و رفع ایرادات شورای نگهبان در مورد طرح حمایت از مالکیت صنعتی


اهم مذاکرات این جلسه به شرح زیر است: ۱- رسیدگی به گزارش اصلاحی کمیسیون اجتماعی درمورد طرح نقل و انتقال سوابق بیمه یا بازنشستگی بین صندوقهای بازنشستگی


اهم مذاکرات این جلسه به شرح زیر است: ۱- رسیدگی به گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس در مورد سوال ملی آقای محمدحسین فرهنگی نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو از وزیر علوم، تحقیقات و فناوری


اهم مذاکرات این جلسه به شرح زیر است: ۱- رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح اصلاح بند ب ماده ۳۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده