جستجو :

اهم مذاکرات این جلسه به شرح زیر است: ۱- گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد بررسی کیفیت اینترنت و شاخص های مرتبط با آن با رویکرد چالش های ایجاد شده برای شهروندان و کسب وکارهای اینترنتی


اهم مذاکرات این جلسه به شرح زیر است: ۱- رسیدگی به گزارش اصلاحی کمیسیون اجتماعی در تامین نظر شورای نگهبان در مورد طرح ساماندهی کارکنان دستگاه های موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


اهم مذاکرات این جلسه به شرح زیر است: ۱- اعلام وصول یک عنوان طرح: - طرح فهرست احکام نامعتبر در حوزه حمل و نقل ۲- رسیدگی به گزارش اصلاحی کمیسیون عمران در تامین نظر شورای نگهبان در مورد طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها


اهم مذاکرات این جلسه به شرح زیر است: ۱- رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی از سوال مجتبی محفوظی نماینده آبادان از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی


اهم مذاکرات این جلسه به شرح زیر است: ۱- رسیدگی به گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه دو فوریتی تشکیل وزارت بازرگانی