جستجو :

اهم مذاکرات این جلسه به شرح زیر است: ۱- رسیدگی به گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد سوال محمدرضا پور ابراهیمی نماینده کرمان و راور از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات


اهم مذاکرات این جلسه به شرح زیر است: ۱- گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی تحقیق و تفحص از عملکرد کانون های وکلای دادگستری و اتحادیه کانون های وکلای دادگستری ایران - در اجرای ماده ۲۱۲ قانون آیین نامه داخلی


اهم مذاکرات این جلسه به شرح زیر است: ۱- بررسی برنامه و صلاحیت آقای صحرایی وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش


اهم مذاکرات این جلسه به شرح زیر است: - قرائت گزارش کمیسیون اصل نودم قانون اساسی درخصوص شکایت پذیرفته شدگان آزمون های سراسری دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی از عملکرد سازمان سنجش آموزش کشور در برگزاری آزمون مجدد